Publicerad 14 juli 2022

Hemställan om snabbutredning avseende rätt till utbildning i komvux för personer som omfattas av massflyktsdirektivet 

Gruppen som kommit till Sverige genom massflyktsdirektivet är en outnyttjad resurs så länge de står utanför arbetsmarknaden. Idag finns många branscher som har ett stort behov av rätt kompetens och arbetskraft för att kunna bedriva sin verksamhet. Inte minst är bristen på yrkesutbildade inom vissa branscher stor. Här finns en god möjlighet att ta tillvara på den kompetens som finns bland de ukrainska massflyktingarna.

SKR har tidigare lämnat Hemställan gällande behov av ersättningar till kommuner och regioner för insatser till massflyktingar från Ukraina till regeringen. I den tar SKR upp att om massflyktingar kommer att stanna i Sverige mer än en kortare tid, finns anledning att belysa och överväga behov av ytterligare språk- och andra arbetsfrämjande insatser för vuxna, samt att kommuner bör ha rådighet över hur insatserna planeras och genomförs om kommunerna ges ett utökat uppdrag för mottagande och boende. SKR aviserade att återkomma till regeringen i dessa frågor, vilket vi nu gör. 

Ladda ner hemställan (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.