Publicerad 13 oktober 2023

Hemställan – En ändamålsenlig kommunalekonomisk utjämning

SKR hemställer om att regeringen förlänger kommitténs utredningstid. Om detta skulle medföra ett senarelagt införande väger det inte lika tungt som att utredningen inte blir tillräckligt genomarbetad.

Ladda ner hemställan (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.