Publicerad 23 september 2022

Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet (SOU 2022:11)

Handlingsplanen beskriver vilka åtgärder som utredningen föreslår för en långsiktig utveckling av tolktjänsten och ett antal författningsförändringar föreslås.

Kansliets förslag är att förbundet avstår ifrån att ta ställning till förlagen i detalj med hänvisning till bedömningen att betänkandet inte utgör ett tillräckligt beslutsunderlag

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.