Publicerad 22 juni 2023

Hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2023 – Tilläggsöverenskommelse om försörjningsberedskap för läkemedel mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner

Regionerna arbetar fortsatt med den tilläggsöverenskommelse om försörjningsberedskap för läkemedel som tecknades i juni 2022. Pengarna får användas även under 2023 och en inköpsplan som regionerna upprättat för att inte skapa bristsituationer vid uppbyggandet av ökade lagernivåer löper fram till årsskiftet 2023/2024. Med den nya tilläggsöverenskommelsen är syftet att ta ytterligare steg gällande försörjningsberedskapen för läkemedel.

Ladda ner tilläggsöverenskommelsen (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.