Publicerad 10 mars 2023

Grovavfall och farligt avfall

Skrivelsen tar i huvudsak upp frågan om hur servicenivån för kommunernas insamling av grovavfall och farligt avfall kan förbättras. Kansliets förslag är att förbundet ställer sig bakom utredningens förslag att förtydliga befintliga bestämmelser utan att föreslå specifika regleringar kring servicenivå, vilket ger kommunerna rådighet att utforma system efter lokala förutsättningar för att uppnå ökad service för medborgarna.

Ladda ner skrivelsen (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.