Publicerad 18 november 2022

God tvångsvård – trygghet, säkerhet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård (SOU 2022:40)

Utredningens uppdrag har varit att göra en översyn av vissa frågor i syfte att ytterligare stärka barnrättsperspektivet, rättssäkerheten och säkerheten i vården för personer som tvångsvårdas med stöd av lagen om (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV). Kansliets förslag är att förbundet ställer sig bakom inriktningen, men i flera av förslagen finns det anledning till att problematisera, t.ex. vad gäller syfte, ändamålsenligheten, proportionalitets-principen utifrån den administrativa bördan.

Ladda ner remissyttrandet(PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.