Publicerad 23 september 2022

Förslag till föreskrifter och allmänna råd om postutdelning

Den svenska postmarknaden befinner sig under ett stort omvandlingstryck. Antalet skickade brevförsändelser minskar kraftigt samtidigt som användningen av digitala kommunikationssätt ökar.

Kansliets förslag är att förbundet ställer sig bakom förslag om föreskrifter och allmänna råd om utdelning av post vid tillhandahållande av samhällsomfattande posttjänst.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.