Publicerad 22 september 2023

Förslag på förordningsändringar för att genomföra ändringar i utsläppshandelssystemet EU ETS

Naturvårdsverket föreslår författningsförändringar för att genomföra EU- kommissionens förslag på revideringar av EU:s utsläppshandelssystem EU ETS. SKR:s förslag är att förbundet ställer sig bakom promemorians förslag men lyfter behovet att se över kopplingen till koldioxidskatten och huruvida någon grupp av anläggningar drabbas särskilt hårt och kan kvarstå i systemet.

Ladda ner remissyttrandet (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.