Publicerad 21 april 2023

Förordning om kritiska och strategiska råmaterial - European Critical Raw Materials Act

Det huvudsakliga syftet med denna förordning är att förbättra den inre marknadens funktion genom att fastställa en ram för att säkerställa unionens tillgång till en säker och hållbar försörjning av kritiska råvaror.

Ladda ner yttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.