Publicerad 22 september 2023

Förordning om användning av järnvägsinfrastrukturkapacitet i det gemensamma europeiska järnvägsområdet

Kommissionens förslag till förordning tar i huvudsak upp frågan om hur plats på järnvägsspåren ska tilldelas genom en förändrad planeringsprocess och gemensamma regler. SKR:s förslag är att förbundet ser positivt på kommissionens ambitioner, men att det finns åtgärder som behöver vidtas på nationell nivå för att önskvärda effekter ska kunna uppnås.

Ladda ner remissyttrandet (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.