Publicerad 19 juni 2023

EU:s klimatambition för 2040

Samrådet samlar in underlag och återkoppling från berörda parter om EU:s framtida klimatambitioner och de utmaningar och möjligheter som det medför för alla ekonomiska sektorer. Det ska bidra till bedömningen av ett lämpligt klimatmål, till analysen av nödvändiga sektorsspecifika omvandlingar och till utvecklingen av klimatpolitiska instrument efter 2030

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.