Publicerad 22 september 2023

EU-läkemedelslagstiftning: Kommissionens förslag på förordning och direktiv om humanläkemedel

Förslaget omfattar både ett nytt direktiv (COM (2023) 192) och en ny förordning (COM (2023) 193). Båda dessa kommer ersätta nuvarande europeisk läkemedelslagstiftning. Utöver detta föreslår kommissionen en råds-rekommendation för att intensifiera åtgärder avseende antibiotikaresistens, i enlighet med EU:s One Health-initiativ (COM (2023) 191).

Ladda ner remissyttrandet (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.