Publicerad 18 november 2022

EU-kommissionens förslag till förordning om kvalitets- och säkerhetsstandarder för ämnen av mänskligt ursprung avsedda för användning på människor

Kommissionens förslag som det nu är formulerat går längre än EU:s nuvarande befogenheter inom hälso- och sjukvårdsområdet. Kvarstår förslaget innebär det stora administrativa pålagor för verksamheter som träffas av lagstiftningen utan att uppnå syftet med en ökad säkerhet. Kansliet föreslår att förslaget borde dras tillbaka och omarbetas och läggas fram i en mer begränsad omfattning och då som direktiv för att på så och sätt ha större möjligheter att anpassas utifrån de enskilda medlemsländernas förutsättningar.

Ladda ner remissyttrandet (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.