Publicerad 1 juni 2023

Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans (SOU 2023:9)

Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om staten ska ansvara för beslut och finansiering av den personliga assistansen. Förbundet tillstyrker i stort utredningens förslag på ändringar till följd av det ändrade huvudmannaskapet. Förbundet har dock vissa synpunkter på några av förslagen.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.