Publicerad 23 september 2022

Ett hållbart mediestöd för hela landet

Mediestödsutredningen tar i sitt förslag upp om hur stödet till nyhetsmedier ska utformas från 2024. Det inkluderar förslag om beslutsformer i det nya systemet och om övergångsstöd för de medier som påverkas negativt av reformen.

Kansliets förslag är att förbundet ställer sig bakom utredarens anslag att stärka fri åsiktsbildning och demokrati vilket formaliserats i betänkandets huvudförslag om stöd till nyhetsmedier.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.