Publicerad 27 oktober 2023

Etablering för fler – jämställda möjligheter till integration (SOU 2023:24)

Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om en utvidgning av målgruppen för etableringsprogrammet samt förslag om ett mer individualiserat, flexibelt och effektivt etableringsprogram.

Förbundet ställer sig bakom förslagen, men anser att brister i Arbetsförmedlingens insatser, samverkan och lokala närvaro också måste åtgärdas. Synpunkter om den statliga ersättningen till kommuner tas också upp.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.