Publicerad 19 april 2024

En reform för datadelning (SOU 2023:96)

Betänkandet tar upp frågan om det föreligger ett behov av föreskriftsrätt inom området, lämna författningsförslag samt bedöma behov av ytterligare utredningar.

Ladda ner remissyttrandet (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.