Publicerad 15 december 2023

En modell för svensk försörjningsberedskap (SOU 2023:50)

Utredningens föreslår att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) föreslås få uppdraget samordna försörjningsberedskapen. Kommuner och regioner föreslås få informationsskyldighet till länsstyrelsen avseende behov och samhälls-viktiga näringsidkare.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.