Publicerad 27 juni 2024

Energimyndighetens rapport ”Styrmedel för CCS och CCU —Avskiljning och lagring respektive användning av koldioxid"

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ser positivt på att främja utvecklingen av infångning, lagring och användning av koldioxid, CCU och CCS, som verktyg i klimatpolitiken.

Ladda ner kansliyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.