Publicerad 8 september 2023

Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om en gemensam digital ingång

Promemorian tar i huvudsak upp frågan om att inte längre i svensk författning peka ut behöriga myndigheter för Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster (SDG förordningen).

Ladda ner remissyttrandet (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.