Publicerad 27 oktober 2023

Befrielse från energiskatt på el för infångning av koldioxid

Förslaget bedöms inte påverka enskilda eller ekonomin i regioner. Däremot kan det stärka ekonomin i kommuner som äger kraftvärme- och värmeanläggningar som investerar i CCS.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.