Publicerad 10 mars 2023

Bättre undervisningstid i grundskolan, specialskolan och sameskolan

I remisspromemorian föreslås att ämnet elevens val tas bort och timmarna för detta ämne omfördelas till andra ämnen. Kansliets förslag är att förbundet ställer sig bakom förslagen i remisspromemorian men samtidigt lyfter fram att konsekvensutredningen är bristfällig, särskilt när det gäller hur förslagen påverkar huvudmännens och skolornas kompetensförsörjning.

Ladda ner [remissyttrandet (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.