Publicerad 30 januari 2024

Faktura till SKR

Du som är leverantör till SKR ska skicka e-faktura. Här beskriver vi hur du går tillväga.

Obligatorisk e-faktura vid inköp i offentlig sektor

Från den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp som görs med tillämpning av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS och LUK ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Detta innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-faktura.

SKR omfattas av detta regelverk och därför måste du som leverantör till oss använda dig av e-fakturering. Observera att en PDF-faktura inte är ett godkänt format för e-faktura.

Du som redan e-fakturerar via Peppol

SKR tar emot e-fakturor via Peppol-nätverket. Vår elektroniska adress i Peppol är (Peppol-ID) 0007:2220000315.

GLN-nr: 7362220000318.

Du som ännu inte e-fakturerar via Peppol

Många affärssystem kan redan i dag skicka e-fakturor. Lösningen ser lite olika ut beroende på vilken leverantör av e-faktureringstjänster man väljer att teckna avtal med.

SKR samarbetar med InExchange, men du kan välja den leverantör du önskar. Mer information om leverantörer som erbjuder e-faktureringstjänster hittar du hos Myndigheten för digital förvaltning (Digg), via länk nedan.

Så ansluter du till Peppol, Myndigheten för digital förvaltning (Digg)

Uppgifter som måste finnas med i e-fakturan

Fakturor utan giltig information kan inte hanteras.

  • Referenskod: Grunduppdrag (sexsiffrigt)
  • Beställningskod/fritext: Inköpskod (INCXXXXXXX) om detta angetts vid beställning
  • Beställarens för- och efternamn
  • Vilken vara eller tjänst kostnaden avser samt vilken period.

Har du frågor kring fakturauppgifter, vänd dig i första hand till din referens på SKR.

Mer information finns hos Myndigheten för digital förvaltning, Digg

För dig som är leverantör till offentliga aktörer

Anslut till Peppol

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.