Publicerad 25 juni 2024

Förbundsavgift

Avgift 2025

Utifrån ett tufft ekonomiskt läge för kommuner och regioner har styrelsen beslutat om oförändrat totalbelopp för förbundsavgiften 2025.

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) beslutade den 14 juni 2024 om förbundsavgift för år 2025.

Styrelsen har beslutat att fastställa avgiftssatsen till 0,1054 promille till SKR, samt att även år 2025 ge en rabatt på 10 procent till kommuner med fler än 200 000 invånare och till regioner med fler än 1 000 000 invånare.

Detta innebär att förbundets intäkter från medlemsavgifter 2025 uppgår till 580 mkr (580 mkr 2024). Beslutet ryms inom kongressens beslut, som anger att ramen för förbundsavgiften för perioden 2025-2028 ska vara högst 0,12 promille.

Beräkningen av avgiften för år 2025 baseras på medelskattekraften i riket år 2024 och medlemmens invånarantal år 2023.

SKR ser över kostnader och möjligheter att arbeta på nya sätt och kraftsamlar kring de prioriterade utvecklingsområden som finns i SKR:s inriktning.

Meddelande från styrelsen - förbundsavgift år 2025 inklusive uppgifter om avgift per medlem

SKR:s inriktning och verksamhet 2024-2027

Avgift 2024

Förbundsavgift 2024 till Sveriges Kommuner och Regioner

Förbundsavgiftens utveckling

Under åren 2015-2025 har promillesatsen sänkts sju år, höjts ett år och lämnats oförändrad tre år.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.