Publicerad 9 maj 2023

Agenda för integration, webbsändningar

 • Agenda för integration, del 31

  Höstens första webbsändning av Agenda för integration handlar bland annat om vad som gäller för de personer från Afghanistan som har ett utvisningsbeslut som inte kan verkställas.
 • Agenda för integration, del 30

  En gång per månad har SKR webbsändningar med nyheter, lärande exempel och reportage på temat asylmottagande, integration och etablering.
 • Agenda för integration, del 29

  I programmet lyfts exempelvis den framtida migrationspolitiken och aktuellt från Arbetsförmedlingen samt lokala exempel på samarbeten i Värmdö och Kungsbacka kommun.
 • Agenda för integration, del 28

  Sändningen lyfte bland annat vad som är på gång under året, offentlig upphandling som verktyg för integration och jämställdhet samt lärdomar från arbetet i Stockholm stad med unga som omfattas av nya gymnasielagen.
 • Agenda för integration, del 27

  I programmet lyfts exempelvis SKR:s skrivelse till regeringen samt aktuella rättsfall, intensivåret för nyanlända och lokala exempel från Helsingborg och Umeå.
 • Agenda för integration, del 26

  Programmet innehåller bland annat material om nyanländas flyttmönster några år efter bosättning, information om nya regler om utreseförbud samt webbutbildningen Rätt att veta!
 • Agenda för integration, del 25

  Programmet innehåller lägesuppdateringar från SKR och kommuner, aktuellt från Länsstyrelsen och Migrationsverket om EBO och kvotmottagande. Studion gästas även av LRF som berättar om jobb inom de gröna näringarna.
 • Agenda för integration, del 24

  Programmet innehåller lägesuppdateringar från SKR och kommuner i olika delar av landet, information om projekt Etableringssamverkan Kronoberg och Hälsofrämjande etablering samt om en utbildning för tolkanvändare.
 • Agenda för integration, del 23

  I sändningen är fokus på effekterna av covid-19 och det arbete som görs i nuläget.
 • Agenda för integration, del 22

  I programmet lyfts exempelvis vad som är på gång under 2020, aktuellt om gymnasielagen, samhällsorientering, de nya EBO-reglerna, samverkansprojektet Etableringslyftet och en rapport från Fores.
 • Agenda för integration, del 21

  Programmet innehåller en bland annat en lägesbild om sfi, kunskapsöversikt kopplat till öppen förskola språk och integration, information om arbete mot barnäktenskap samt hälso- och samhällsinformation.
 • Agenda för integration, del 20

  Programmet innehåller bland annat information om budgetpropostionen, vad som är på gång inom EU, integrationsprojektet Sällbo i Helsingborg och SKL:s arbete med att bryta långvarigt bistånd. Se även en film från Skellefteå.
 • Agenda för integration, del 19

  Programmet innehåller bland annat besök från Skatteverket, filmat inslag från Järfälla och information om arbetsintegrerande företag.
 • Agenda för integration, del 18

  Dagens program handlar bland annat om gymnasielagen, vad som är på gång i arbetsmarknadspolitiken, SKL:s arbete med boendefrågan samt ett exempel på samverkan med civilsamhället.
 • Agenda för integration, del 17

  En gång per månad har SKL webbsändningar med nyheter, lärande exempel och reportage på temat asylmottagande, integration och etablering.
 • Agenda för integration, del 16

  En gång per månad har SKL webbsändningar med nyheter, lärande exempel och reportage på temat asylmottagande, integration och etablering.
 • Agenda för integration, del 15

  En gång per månad har SKL webbsändningar med nyheter, lärande exempel och reportage på temat asylmottagande, integration och etablering.
 • Agenda för integration, del 14

  Sändningen kommer bland annat att handla om satsningen Öppen förskola för språk och integration, information från Bryssel samt kvotmottagande.
 • Agenda för integration, del 13

  Sändningen innehåller bland annat filmade inslag från Bryssel och Växjö. I studion får vi besök från Malmö stad, som berättar om Hejsvenska samt representanter från SKR som informerar om senaste nytt.

Informationsansvarig

 • Lotta Dahlerus
  Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.