Publicerad 15 maj 2024

Värmebölja, stöd inom vård och omsorg

SKR har samlat råd och stödmaterial kring värme som framför allt riktar sig till personal inom hälso- och sjukvård och omsorg.

Ihållande värme kan medföra olika stora risker för individer beroende på deras hälsotillstånd. Effekterna kan vara lindriga symtom såsom uttorkning och nedsatt allmäntillstånd, men även orsaka allvarliga symtom såsom värmeslag och hjärtinfarkt.

Riskgrupper är framför allt:

  • äldre
  • kroniskt sjuka
  • personer med funktionsnedsättning
  • små barn
  • gravida
  • personer som tar viss medicin, till exempel vätskedrivande eller antidepressiva läkemedel och neuroleptika.

Här har vi framförallt samlat stödmaterial som kan vara till nytta för arbetsgivare och medarbetare.

Folkhälsomyndighetens stödmaterial

Faktablad

Anpassade korta faktablad till specifika yrkesgrupper inom vård och omsorg.

Råd vid värmeböljor, särskilda råd till läkare, sjuksköterskor och annan legitimerad personal, Folkhälsomyndigheten

Råd vid värmeböljor, till personal inom vård och omsorg, Folkhälsomyndigheten

Webbutbildning

En kort utbildning om hantering av värmebölja som kan användas för diskussioner på APT-möten. Vänder sig till vård- och omsorgspersonal.

Webbutbildning Värmebölja för vård- och omsorgspersonal, Folkhälsomyndigheten

Rapport från Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten tog 2015 fram en kunskapssammanställning om hälsoeffekter av höga temperaturer. Den beskriver riskgrupper och ger råd och rekommendationer.

Hälsoeffekter av värmeböljor - en kunskapssammanställning, Folkhälsomyndigheten

Råd till vårdpersonal

Längst ner på sidan finns en kort film till vårdpersonal om råd och åtgärder vid värmebölja.

Råd vid värmeböljor, Folkhälsomyndigheten

Broschyrer till vårdpersonal samt till personer och anhöriga

Hur värme påverkar kroppen och praktiska råd hur vårdpersonal kan förebygga sjukdom och ohälsa vid värmeböljor.

Hantera värmeböljor – till personal inom vård och omsorg, Folkhälsomyndigheten

En broschyr om hur värme påverkar kroppen samt råd om hur patienter och anhöriga kan förebygga hälsoeffekter vid en värmebölja.

Råd vid värmeböljor - till dig, dina vänner och anhöriga, Folkhälsomyndigheten

Bildmaterial

För kommunikation med allmänheten har Folkhälsomyndigheten tagit fram bildmaterial och kan användas av kommuner och regioner.

Bilder för råd vid värmebölja, Folkhälsomyndigheten

Vägledning värmebölja

Här finns råd om hur kommuner och regioner kan skapa handlingsplaner vid värmebölja. Dessutom finns här filmer riktade mot medarbetare och för väntrum.

Värmebölja - vägledning till handlingsplaner, Folkhälsomyndigheten

Krisberedskap socialtjänsten

På Socialstyrelsens webbplats finns resultat från Öppna jämförelser socialtjänstens krisberedskap 2023. Här ingår också resultat av beredskap inför värmeböljor.

ÖJ socialtjänstens krisberedskap, Socialstyrelsen

Hälsokonsekvenser av klimatförändring i Sverige

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en risk-och konsekvensanalys som visar hur hälsan i Sverige kan påverkas av att klimatet förändras. Mest troligt är att människors hälsa påverkas av värmeböljor.

Hälsokonsekvenser av klimatförändringar i Sverige, Folkhälsomyndigheten

Informationsansvarig

  • Ulrika Lifvakt
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.