Publicerad 5 april 2024

Vägledning och utbildning inom försäkringsmedicin

SKR har utvecklat flera vägledningar för planering av utbildningar inom försäkringsmedicin, två webbutbildningar i försäkringsmedicin samt en introduktion.

Patienter som söker hälso- och sjukvård kan, förutom vård och behandling, även behöva en bedömning av sjukdomens konsekvenser i relation till en aktuell försäkring. Det innebär att kliniskt verksamma läkare och övrig berörd hälso- och sjukvårdpersonal behöver särskild försäkringsmedicinsk kompetens.

Syftet med vägledningarna och webbutbildningarna är att stödja regionens arbete med kompetensutveckling. Högre kompetens ökar kvaliteten, och därmed patientsäkerheten, i ärenden som kräver försäkringsmedicinska bedömningar.

Vägledningar med kompetensmål

SKR har tagit fram sju vägledningar som kan användas av utbildningsansvariga, utbildare och handledare vid planering av försäkringsmedicinsk kompetensutveckling. Fem vägledningar riktar sig till läkare och bygger den försäkringsmedicinska kompetensen i flera steg. Från grundläggande kunskaper till mer avancerade nivåer med förmåga till praktisk tillämpning. Två vägledningar riktar sig till funktionen för koordinering och till övrig berörd hälso- och sjukvårdspersonal.

Vägledningarna ger rekommendationer om kompetensmål och förslag på vad olika utbildningsmoment kan innehålla för att motsvara målen. Syftet är säkerställa att läkare och övrig personal inom hälso- och sjukvården får den kompetens de behöver för arbetet med försäkringsmedicinska frågeställningar.

Kompetensutveckling i försäkringsmedicin – sju vägledningar

Webbutbildningar i klinisk försäkringsmedicin

Webbutbildning i klinisk försäkringsmedicin är en webbaserad kurs som ger läkare under specialiseringstjänstgöring fördjupade kunskaper i klinisk försäkringsmedicin. En webbutbildning finns även för AT/BT-läkare. Kurserna är en del av läkares kompetensutveckling i klinisk försäkringsmedicin och har tagits fram av SKR i samarbete med några regioners försäkringsmedicinskt sakkunniga läkare.

ST- kursen motsvarar kraven i Socialstyrelsens målbeskrivningar 2021 för ST-läkares specialistutbildning STb3 i Försäkringsmedicin motsvarar även målbeskrivningarna 2015 för ST-läkares specialistutbildning b4 i Försäkringsmedicin. Kurserna utgår ifrån SKR:s vägledning för kompetensutveckling i försäkringsmedicin.

Det finns även en introduktion till webbutbildningarna och en ordlista med förklaringar till försäkringsmedicinska begrepp.

Upplägg

Klinisk försäkringsmedicin – en introduktion

Introduktionen är tänkt främst för utlandsutbildade läkare, andra hälsoprofessioner och läkare med äldre utbildningar, som en ingång till ämnet och utbildningarna.

Introduktionen är kostnadsfri och kräver ingen inloggning.

Klinisk försäkringsmedicin introduktion

AT/BT-läkare

Kursen för AT/BT-läkare och andra yrkesgrupper i hälso- och sjukvården består av fyra grundmoduler. Ett kunskapstest finns med möjlighet att skriva ut ett kursintyg. Avgifter för 2023 är 500 kronor per deltagare för AT/BT-utbildning.

Webbutbildning klinisk försäkringsmedicin AT/BT-läkare

ST-läkare

Kursen för ST-läkare är indelad i grundmoduler och fördjupningsmoduler. Efter genomgångna grundmoduler och godkänt kunskapstest, kan ett kursintyg till ST-läkare enligt krav för specialistkompetens skrivas ut. Kursintyget undertecknas av ST-läkarens handledare. Avgifter från 2023 är 900 kronor per deltagare för ST-utbildningen.

Webbutbildning klinisk försäkringsmedicin ST-läkare

Webbutbildning klinisk försäkringsmedicin ST-läkare

För både AT/BT-utbildning och ST-utbildningen går det också att teckna regionlicens, vilket 20 av 21 regioner gjort. Det innebär att hela organisationen, det vill säga även vårdgivare som har avtal med regionen, får obegränsad tillgång till utbildningen under 12 månader.

Utbildningarna i klinisk försäkringsmedicin har uppdaterats utseende- och innehållsmässigt september 2023.

Läs mer

Informationsansvarig

  • Cecilia Alfvén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.