Publicerad 14 april 2023

Nyheter för överförmyndare våren 2023

Här finns en sammanställning av några olika rättsfall, JO-kritik, kommande kurser såväl som webbsändningar och annan information.

Vi hoppas särskilt att alla nyvalda förtroendevalda har fått informa­tion om detta nyhetsbrev. Här hittar du en sammanställning av några olika rättsfall, JO-kritik och annan information. Det finns betydligt fler avgöranden som meddelas löpande, varmed endast en bråkdel blir föremål för nyhetsbrevet. Om du som läsare har tips på något vi borde förmedla till fler, hör gärna av dig.

Nyhetsbrevet för överförmyndare våren 2023 (PDF) Pdf, 155 kB.

I vårens nyhetsbrev kan du bland annat läsa om

 • Ingen moms på arvode till ställföreträdare
 • Skadligt konsumtionsmönster grund för förvaltarskap
 • Anordnande av förvaltarskap upphävdes då det saknades förordnad förvaltare
 • Begränsat godmanskap tillräckligt när resterande hjälpbehov kunde tillgodoses genom anhörigbehörighet
 • Interimiskt förvaltarskap då godmanskap inte var tillräckligt
 • Godmanskapets omfattning styrs inte bara av läkarintyget
 • Begäran om byte av god man avvisades i samband med överklagan att anordna godmanskap
 • Oöppnad post och skuldsättning inte tillräckligt för godmanskap när det saknas orsakssamband
 • Ändring av namn faller utanför en ställföreträdares behörighet
 • E-postadresser till ställföreträdare lämnas inte ut
 • Uppgift om utbetalat arvode samt antal uppdrag nekades
 • Hur många uppdrag en person har och har haft lämnas inte ut
 • Merparten av en akt lämnas ut till Allmänna arvsfonden
 • JO-kritik: Granskning av sluträkning slutfördes 9 månader efter sista kompletteringen
 • Tidigare ställföreträdare dömda för grov trolöshet mot huvudman m.m.
 • Pilotprojekt för digital kommunikation mellan Kronofogden och överförmyndare
 • Delegationsordning bör omfatta även lag om framtidsfullmakt
 • Vårens webbsändning såväl som kommande kurser / webbsändningar.

Informationsansvarig

 • Kalle Larsson
  Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka in din organisations frågor

 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.
 • Se till att frågan är väl förberedd innan du skickar in den.
 • Det ingår inte i SKR:s uppgifter att ge service till privatpersoner och privata företag.


Undvik känsliga personuppgifter när du beskriver ditt ärende.


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.