Publicerad 7 juli 2023

Ny mervärdersskattelag från och med 1 juli 2023

Den nya lagen, lag om mervärdesskatt (2023:200) NML, är en omarbetning av den tidigare mervärdesskattelagen (1994:200), GML.

Den nya lagen har ny struktur, ett modernare språk samt är anpassad till mervärdesskattedirektivets begrepp, struktur och systematik. Omarbetningen av lagen är främst en författningsteknisk ändring och medför därför i huvudsak inte några materiella förändringar.

Se även uppdaterad information på Skatteverkets webbplats:

Systematik och terminologi i ML jämförd med GML, Skatteverket

Informationsansvarig

  • Jeanette Fored
    Skatteexpert

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka in din organisations frågor

  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.
  • Se till att frågan är väl förberedd innan du skickar in den.
  • Det ingår inte i SKR:s uppgifter att ge service till privatpersoner och privata företag.


Undvik känsliga personuppgifter när du beskriver ditt ärende.


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.