Publicerad 7 september 2022

Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträden och avtal kring dessa är bland de ämnen SKR får mest frågor om och där det verkar råda mest oklarheter. Här finns mallar för avtal på svenska och engelska, samt checklistor.

Allmänt, begrepp

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, förklarar begreppen personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden.

Personuppgifts­ansvariga och personuppgifts­biträden, IMY

Mallar för avtal, checklista och upphandling

En ny version av mallen för personuppgiftsbiträdesavtal publicerades den 2 januari 2020. Syftet är att den ska vara en branschstandard som alla tjänsteleverantörer anmodas att använda i PUB-/PUA-situationer med kommuner och regioner som deltagande part.

Den nya versionen är som den tidigare framtagen gemensamt för SKR, Adda (tidigare SKL Kommentus) och Inera AB och är ett resultat av en den första årliga revisionen av avtalet som nu har genomförts och bygger på erfarenheter och synpunkter från medlemmar och leverantörer. Aktuella ändringar framgår av versionshanteringen och är huvudsakligen redaktionella, de flesta ändringarna finns i avsnitt 12 om underbiträden. Avsnittets olika punkter har fått en ny inbördes ordning och flera av punkterna har fått en ny lydelse.

Ni som har använt de äldre mallarna behöver inte byta mall i redan ingångna avtal, men i framtida upphandlingar rekommenderar vi den senaste versionen.

Mallar på svenska

Mall för personuppgiftsbiträdesavtal (Word) Word, 214 kB.
Mall för instruktion för personuppgiftsbiträdesavtal (Word) Word, 48 kB.
Mall för lista på underbiträden till personuppgiftsbiträdesavtal (Word) Word, 14 kB.

Mallar på engelska


Mall för personuppgiftsbiträdesavtal, engelsk version 2020-01-02 (Word) Word, 203 kB.
Mall för instruktion för personuppgiftsbiträdesavtal, engelsk version (Word) Word, 49 kB.
Mall för lista på underbiträden till personuppgiftsbiträdesavtal, engelsk version (Word) Word, 14 kB.

Checklistor, presentation och kommentar


Checklista för bedömning av personbiträdesavtal (PDF) Pdf, 149 kB.

Förtydligande kring biträdesavtal inom den kommunala förvaltningen (PDF) Pdf, 267 kB.

Bilder från presentationen av nytt PUB-avtal 181218 (PDF) Pdf, 14 MB.

Kommentar om SKR-koncernens PUB-avtal (PDF) Pdf, 707 kB.

Underbiträdesavtal

För att ytterligare underlätta i processen att teckna personuppgiftsbiträdesavtal och underbiträdesavtal har vi nu tagit fram en särskild mall underbiträdesavtal.

Mall för underbiträdesavtal (Word) Word, 213 kB.

Informationsansvarig

  • Pål Resare
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR