Publicerad 23 maj 2024

Insatser för att öka valdeltagandet

Sverige har ett högt men ojämnt valdeltagande. För att öka valdeltagandet i de områden och i de grupper där valdeltagandet är lågt har flera kommuner valt att göra olika insatser för att öka kunskapen om valet och demokratin. Det kan handla om att engagera så kallade valinformatörer eller att göra insatser tillsammans med studieförbund och föreningsliv.

Mitt val i Visby - om enkel information om demokrati och val

I Studieförbundet Vuxenskolans satsning "Mitt val" deltar personer som behöver enkel och begriplig information om demokrati och val. Utgångspunkten är att alla människor ska kunna ta del av sina mänskliga rättigheter på jämlika villkor, oavsett funktionsförmåga.

Mitt val sker i samarbete med över 100 kommuner och avslutas med en lättpratad valdiskussion strax före valet. Deltagarnas frågor och funderingar kopplas ihop med svar direkt från politiker, partier och genom lättläst information. Filminslaget är från Mitt val i Visby. Den är 6 minuter och 9 sekunder lång.

Valinformatörer informerar hur valet går till

Valinformatörer är lokalt etablerade personer som rekryteras och utbildas till att informera opolitiskt om hur valet går till. De är tänkta att representera en så stor mångfald som möjligt vad gäller bakgrund, ålder och kön för att kunna kommunicera med en bred allmänhet. Flera kommuner som Botkyrka, Bengtsfors, Södertälje och Malmö har arbetat med informatörer i samband med valen.

127s Röster Räknas - valinformatörer i Skärholmen

Filmen innehåller information om ett ideellt initiativ att öka valdeltagandet bland unga väljare i Skärholmen. Arbetet lokalt innebär satsning på politiska debatter, inspirationssamtal och föreläsningar om demokrati och hur man kan påverka även mellan valen. Och uppdraget som valambassadör. Filmen är 2 minuter och 14 sekunder lång.

Rätt att rösta - valinformatörer i Uppsala

Filmen innehåller information om Uppsala kommuns satsning på att öka valdeltagandet i stadsdelar med historiskt lågt valdeltagande, uppdraget som demokratiambassadör och synen på den lokala demokratin från medborgare. Den är 2 minuter och 57 sekunder lång.

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    Handläggare
  • Martin Lidhamn
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.