Publicerad 18 september 2023

Efter valet i kommuner och regioner

Frågor och svar om vad som sker efter ett genomfört kommun- och regionval.

 • När finns ett valresultat?

  En preliminär rösträkning genomförs i två steg hos kommunerna, dels på:

  1. kvällen efter att vallokalerna stängt klockan 20.00
  2. onsdagen efter valdagen.

  Den preliminära rösträkningen kan även fortsätta på torsdagen efter valdagen.

  Den slutliga rösträkningen påbörjas av länsstyrelsen på måndagen 12 september. Då räknas även personrösterna. Valet till riksdagen räknas först, sedan valet till kommunfullmäktige och sist valet till regionfullmäktige.

  Onsdagen 14 september räknar kommunernas valnämnder sena förtidsröster. Vid behov kan räkningen förlängas till torsdagen. De räknade rösterna lämnas till länsstyrelsen så att rösterna kan räknas även under den slutliga rösträkningen.

 • Hur utses ledamöter till fullmäktige efter valet?

  När mandaten fördelats mellan partierna bestäms vilka kandidater som får plats som ledamöter. Det är bara de kandidater som har rösträtt och som samtyckt till att kandidera för ett parti och i ett val som kan bli valda.

 • När sammanträder nya fullmäktige för första gången?

  De år då val av fullmäktige har ägt rum sammanträder nyvalda fullmäktige första gången i oktober. Mandatperioden räknas från den 15 oktober. Fullmäktige väljer bland ledamöterna en ordförande samt en eller flera vice ordförande, som tillsammans utgör fullmäktiges presidium.

 • Hur tillsätts styrelse, nämnder samt kommunal- och regionråd efter valet?

  Det är fullmäktige som utser ledamöter och ersättare till styrelse och nämnder samt dess ordförande och en eller två vice ordförande. Dessa väljs för fyra år och tillträder den 1 januari året efter valåret. Men fullmäktige får bestämma att styrelsens mandatperiod ska räknas redan från hösten valåret och i dessa fall väljer alltså det nyvalda fullmäktige styrelsen vid mandatperiodens första sammanträde i oktober.

  Fullmäktige får vid sitt första sammanträdet efter valet välja kommunal-, borgar-, region- eller oppositionsråd. En sådan förtroendevald är någon som har ett uppdrag på heltid eller betydande del av heltid.

 • Hur påverkas SKR:s kongress och politiska styrning efter valet

  SKR är en politisk styrd medlemsorganisation. Det innebär att efter val till riksdag, region och kommun påbörjas val av ombud som representerar medlemmarna under mandatperioden.

  I november eller december väljer kommun- och regionfullmäktige 451 ombud till SKR:s kongress. Valkretsarna består av länen och utifrån invånarantalet i länet beslutas antalet ombudsplatser i respektive län.

  13 januari 2023 kommer resultatet och 21 mars samma år genomförs valkongressen där styrelsen för SKR väljs för kommande mandatperiod. Dagen efter beslutar den nya styrelsen om ledamöter i SKR:s utskott och beredningar.

  Val av kongressombud

  Om SKR:s kongress

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Björn Kullander
  Handläggare
 • Martin Lidhamn
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.