Publicerad 10 januari 2024

Egenvärdering för inköp och upphandling

SKR har utvecklat ett så kallat egenvärderingsverktyg, som ger dig en snabb bild om din organisation arbetar strategiskt med upphandling och inköp.

Verktyget innehåller sex områden

Verktyget egenvärdering för inköp och upphandling

Ledningens stöd är en förutsättning för att arbeta strategiskt med upphandling. Verktyget innehåller frågeställningar inom sex områden:

 1. Vi arbetar strategiskt?
 2. Vi har planer och riktlinjer?
 3. Vi har kunskap inför och om våra upphandlingar?
 4. Vi har organisation, kompetens och resurser?
 5. Vi involverar användare och leverantörer?
 6. Vi kontrollerar och agerar?

Så här fungerar verktyget

 • Kommuner och regioner kan med verktyget enkelt värdera om organisationen arbetar strategiskt med inköp och upphandling.
 • Verktyget fungerar som en "temperaturmätare" och visar var styrkor och svagheter finns.
 • Verktyget är digitalt och du genomför en så kallad självskattning där du får svara på ett antal påståenden. Resultatet visas i ett cirkeldiagram.
 • Resultatet kan också exporteras till Excel-dokument. Detta resultat kan utgöra underlag för analys, diskussion och handlingsplan.

Så här använder du verktyget

I en film på två minuter får du veta hur du kan använda verktyget.

Informationsansvarig

 • Karin Peedu
  Upphandlingsstrateg

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.