Publicerad 22 april 2021

Beställargrupp konstgräs

SKR har tillsammans med Föreningen Stockholms kultur och fritidschefer (FSKF) samt Adda en beställargrupp inom konstgräs. Syftet är att samla kunskap om spridningen av mikroplaster av konstgräs samt att ta fram förslag på funktions- och innovationsvänliga krav som kan ställas vid upphandling.

Nationell ramavtalsupphandling konstgräsplaner

Nationell ramavtalsupphandling konstgräsplaner SKR beställargrupp har lämnat över det arbete som hittills gjorts - marknadsanalys och leverantörsdialog till vårt dotterbolag Adda (tidigare SKL Kommentus). De har genomfört en ramavtalsupphandling av konstgräsplaner som alla kommuner har möjlighet att avropa från. Ansvarig upphandlare är Henrik Nottorp.

Upphandling: nyanläggning, omläggning och underhåll av konstgräs och hybridgräs

Marknadsanalys konstgräs - Market analysis artificial turf

Forskare Björn Aas vid Norges teknisk naturvitenskapelige universitet, NTNU, har fått uppdraget av SKR:s beställargrupp att genomföra en aktuell marknadsanalys. Syftet var att få befintliga fakta om marknaden för konstgräsplaner samt om miljö- och hälsoeffekter.

Forskarrapport: Market analysis artificial turf, engelska (PDF) Pdf, 2 MB.

Svensk inledning och sammanfattning av forskarrapporten (PDF) Pdf, 137 kB.

Beställargruppens syfte och arbete

Beställargruppen har samlat och spridit den kunskap som finns om spridningen av mikroplatser från konstgräsplaner genom att ta fram en marknadsanalys och genom dialog med intressenter och marknaden.

Gruppen har också tagit fram förslag på en differentiering av behoven avseende; Elit, bredd och multisport nyttjande. Ett förslag från leverantörsdialogen var även att testa nya affärsmodeller, såsom att till exempel hyra konstgräsplan för att få till en effektiv helhetslösning med drift och underhåll.

SKR beställargrupp har ett nära samarbete med Naturvårdsverkets beställargrupp för konstgräs. Naturvårdverkets grupp främjar initiativ på längre sikt. SKR beställargrupp kompletterar Naturvårdverkets grupp genom att även fokusera på hur medlemmar kan agera vid upphandling under den kunskapsuppbyggande fasen.

I SKR:s beställargrupp, som kommer att fortsätta parallellt med Addas upphandling, deltar personer med olika kompetenser såsom verksamhetskunskap, anläggningskompetens, miljökompetens och upphandlingskompetens:

  • FSKF (som samordnare för kommunerna i Stockholms län), Stockholm stad, Haninge kommun, Nils-Olof Zethrin
  • Fredrik Bäck och Karin Peedu, SKR
  • Henrik Ellung och Peter Nohrstedt, Adda.

Informationsansvarig

  • Karin Peedu
    Upphandlingsstrateg

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.