Publicerad 9 april 2024

Poddavsnitt #126 AI och demokrati

Hur ska vi kunna få till ett medborgarsamtal om reglering och lagstiftning om AI? Vi kan inte göra det själva på myndighetsnivå eftersom myndigheterna inte har alla svaren, fler grupper behöver komma med i samtalet för att hjälpa oss förstå vad det kommer att betyda för dem, säger Elisabeth Calderón-Lüning, forskningschef, Democratic Society (DEMSOC) i dagens poddavsnitt i Demokratiresan.

Transparens är viktigt och det innebär att vi behöver kunna säkerställa och beskriva att vi vet vilken data som har använts i våra processer. Vilka principer som används och hur de principer ser ut som AI-systemen har lärt sig att arbeta utifrån till exempel för att minska diskriminering.

Medborgares rätt att överklaga beslut där AI varit en del i processen är också viktig att säkerställa men hur ska det gå till? Ansvarsutkrävandet är nyckelfråga för att kunna bibehålla tillit till våra institutioner.

Elisabeth Calderón-Lüning, forskningschef, Democratic Society (DEMSOC), beskriver också några forskningsprojekt där DEMSOC är involverade där man utforskar för att se hur AI kan skapa samhällsnytta och ta vara på demokratiska värden.

Podden finns där poddar finns.

#126 AI och demokrati

Medverkande

  • Elisabeth Calderón-Lüning, forskningschef, Democratic Society (DEMSOC)
  • Cecilia Ramqvist handläggare, SKR
  • Anders Nordh, SKR

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Utvecklingsledare
  • Cecilia Ramqvist
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.