Publicerad 2 oktober 2022

Medborgardialog, komplexa frågor

SKR har tillsammans med forskare och kommuner utvecklat en modell för medborgardialog i komplexa frågor. Syftet är att hantera frågor som skapar spänning och konflikt i samhället.

Kommuner som har använt metoden har arbetat med frågor som förtätning av områden, nedläggning av skola, integration, ökad trygghet och barns möjligheter att växa upp utan våld.

Medborgardialog i komplexa frågor - erfarenheter från utvecklingsarbete 2015-2018

Rapport följeforskning: Medborgardialog om konfliktfyllda samhällsfrågor (PDF) Pdf, 665 kB.

Illustration över SKR:s modell för medborgardialog kring komplexa frågor.

Bilden visar modellens olika steg i dialogprocessen:

 1. Förberedelser.
 2. Perspektivinsamling (steget har medborgardialogen direkt inflytande över).
 3. Dialog, experimentrande och medskapande (steget har medborgardialogen direkt inflytande över).
 4. Förslag, åtgärder och åtaganden (steget har medborgardialogen direkt inflytande över).
 5. Beslut om genomförande.
 6. Genomförande (ett steg som medborgardialogen har direkt inflytande över).
 7. Kapacitetsutveckling att hantera komplexa frågor dialogbaserat.

Så här utvecklade SKR modellen

SKR startade 2010 ett utvecklingsarbete tillsammans med forskare och experter för att ta fram en modell för medborgardialog i komplexa frågor och har sedan 2012 drivit nätverk för att pröva och ytterligare utveckla modellen.

Publikationer

Informationsansvarig

 • Anders Nordh
  Utvecklingsledare
 • Nils Munthe
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR