Publicerad 31 oktober 2022

Voluntary subnational review

Det hållbara Sverige skapas lokalt.

I alla länder finns regionala och/eller lokala myndigheter som är centrala aktörer i omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Lösningarna på världens utmaningar är globala och nationella, men också regionala och lokala.

Denna rapport är en del av ett initiativ från United Cities and Local Governments, med syftet att föra fram vikten av den lokala och regionala nivån i arbetet med Agenda 2030. Genom frivilliga granskningar av agendans genomförande, där den subnationella nivån - kommuner, regioner och städer - lyfts fram, kan perspektiven breddas, och lösningarna bli tillgängliga för fler.

Rapporten finns även översatt till engelska:

Localising the SDGs in Sweden

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.