Publicerad 15 september 2021

VGU-guiden utformningsprocess

VGU-guiden utformningsprocess är en handbok med metodbeskrivningar och hänvisningar till VGU. Den har tagits fram av Trafikverket och SKR och är en uppdatering av utgåvan 2016. Handboken beskriver den statliga och kommunala processen och ger stöd även i tidiga skeden.

VGU-guiden består av två handböcker, utöver denna handbok finns en med stödjande kunskap. Exempel på användare är planerare, projektledare, projektörer, och konsulter, såväl i tätort som på landsbygd. VGU är frivillig att följa för kommunerna men är styrande för Trafikverket.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.