Publicerad 28 mars 2022

VGU-guiden stödjande kunskap

VGU-guiden stödjande kunskap är en handbok som beskriver en fördjupning av kunskap inom väg- och gatuutformning och som inte finns beskriven i VGUs krav- och rådsdokument eller i andra handböcker.

Innehållet i Stödjande kunskap ska baseras på etablerad kunskap som har en tydlig koppling till kraven och råden i VGU. Handboken har tagits fram av Trafikverket och SKR och är en uppdatering av utgåvan 2016.

VGU-guiden består av två handböcker, utöver denna handbok finns en om utformningsprocess. Exempel på användare är planerare, projektledare, projektörer, och konsulter, såväl i tätort som på landsbygd. VGU är frivillig att följa för kommunerna men är styrande för Trafikverket.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.