Publicerad 17 februari 2022

Varsågod och bygg! - kommunernas förutsättningar på ny spelplan

Kommunerna vill få fart på byggandet. För att åstadkomma ett ökat bostadsbyggande behövs ett förbättrat samspel mellan alla aktörer på bostadsmarknaden.

Det byggs för få bostäder, särskilt där de behövs som mest. Sveriges kommuner vill bidra till byggandet av de bostäder som invånarna behöver och efterfrågar. För att nå ett ökat bostadsbyggande krävs ett ökat samspel mellan alla aktörer på bostadsmarknaden. För att åstadkomma konkreta förbättringar måste vi utgå från en gemensam bild av de förutsättningar som gäller idag.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.