Publicerad 22 november 2019

Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan?

Den här skriften förklarar varför föräldrar skjutsar barnen till skolan. Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram skriften för att inspirera och stödja kommunerna i arbetet med att hitta lösningar som kan minska skjutsandet.

Skriften vänder sig till tjänstemän och politiker i kommunen som ansvarar för barnens skolvägar och skolornas trafikmiljö samt till pedagoger i grundskolan.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.