Publicerad 17 april 2019

Varför lägger man ner biblioteksfilialer?

 SKL har tagit fram en rapport, tillsammans med Högskolan i Borås, för att fördjupat titta på orsakerna och eventuella konsekvenser av biblioteksnedläggningar.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR