Publicerad 8 maj 2020

Vård och omsorg i hemmet 2019 svårigheter och framgångsfaktorer

SKR har under 2019 tilldelats medel från regeringen för att stödja införandet av den nya lagstiftningen kring Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. I arbetet har ingått att ta fram aktuell kunskap om vård och omsorg i hemmet. Syftet är att stödja den öppna vården och socialtjänsten att införa nya arbetssätt efter utskrivning från sjukhus så att sjuka och sköra äldre kan leva ett tryggt och självständigt liv utan att i onödan behöva vårdas på sjukhus.

Som grund för denna rapport har cirka 600 medarbetare med olika professioner från hela landet deltagit i workshops och dialogmöten för att diskutera problem och framgångsfaktorer för vård och omsorg i hemmet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.