Publicerad 22 december 2022

Vägledning för skolhuvudmän för digitala nationella prov (DNP)

Den här vägledningen visar möjliga vägval för kommunala och enskilda
skolhuvudmän som ska genomföra digitala nationella prov (DNP)

Vägledningen vänder sig till kommunala och enskilda skolhuvudmän som ska genomföra digitala nationella prov (DNP). Här finns beskrivningar och råd om vägval för sådant som provisionering, införande av e-legitimationer och anslutning till identitetsfederationer. Skriften innehåller även ett förslag till snabbspår för små skolhuvudmän.

Vägledningen vänder sig till alla skolhuvudmän, och är en hjälp i att göra rätt från början. Den har tagits fram i samverkan mellan SKR och Inera, med inspel från en rad olika skolhuvudmän.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.