Publicerad 8 juni 2020

Utveckla arbetssätten - Strategier för att använda kompetens rätt i hälso- och sjukvården

Rapporten utgår från vårdkedjan graviditet och förlossning men metoderna är tillämpliga för hela hälso- och sjukvården.

Det finns en rad strategier för att ställa om och möta framtidens behov av hälso- och sjukvård. Ett sätt är att se över hur kompetensen används för att möta patienternas behov. Genom att utveckla arbetssätt, till exempel genom att ompröva vem som gör vad och fördela arbetsuppgifter och roller på nya sätt, finns möjligheter att öka kvalitet och effektivitet i vården. För att göra detta på bästa sätt visar rapporten på framgångsfaktorer: Involvera patienterna och utgå från deras behov, se kompetenser, lära av andra men utforma lokala lösningar samt jobba med små förbättringscykler.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.