Publicerad 25 november 2019

Tillgängliga skolor - goda exempel på hur skolor kan anpassas

En stor del av skolorna i Sverige är inte tillgängliga för alla. Men så behöver det inte vara. Med enkla medel, som exempelvis automatiska dörröppnare, bättre skyltning och effektivare städning, kan många hinder undanröjas. ;

Målet med den här skriften är att visa olika konkreta exempel på hur skolbyggnader kan bli mer fysiskt tillgängliga på ett relativt enkelt sätt. Representanter från fyra olika kommuner delar med sig av sina erfarenheter och berättar hur de har arbetat med att förbättra tillgängligheten i sina skolor.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.