Publicerad 7 juni 2022

Stödjande strukturer för forskning inom Nära vård

Sammanfattning av webbinarium och intervjuer november-december 2021.

Syftet med skriften är att dela en nulägesbild av svensk forskning och forskningsförutsättningar inom Nära vård som fångades vid ett seminarium som SKR:s program Nära vård anordnade den 23 november 2021. Tillsammans med företrädare för akademi, region och kommun och patienter/närstående diskuterades behov och frågeställningar för forskning inom Nära vård. 

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.