Publicerad 28 september 2020

Smarta lås – marknad, trender och upphandling

Elektroniska lås i form av passagesystem har funnits på marknaden en längre tid, men nu har de elektroniska låsen blivit digitala och fått fler användningsområden, till exempel bostadsdörrar. Smarta lås ses som nästa steg i utvecklingen.

Marknad och trender för smarta lås beskrivs kortfattat, liksom de behov, nyttor och affärsmodeller låsen kan tillgodose. I fokus för denna skrift är smarta lås på bostadsdörrar. Flertalet exempel kommer från kommunala verksamheter men är tillämpliga även för andra offentliga aktörer.

Detta är den andra av två fristående skrifter om framtidens lås. Den första skriften i serien om framtidens lås heter Digitala lås – en introduktion.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.