Publicerad 1 september 2022

SKL:s agenda för integration

Om asylmottagande och nyanländas etablering.

SKL har antagit en Agenda för integration och etablering av nyanlända. Agendan omfattar sextiofem konkreta punkter med förslag till staten och ett antal utvecklingsområden för kommuner, landsting och regioner om hur vårt samhälle kan möta några av vår tids viktigaste frågor.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.