Publicerad 22 november 2019

Sjukhusentréer

Funderar din organisation på att bygga ett nytt sjukhus eller renovera stora delar av ett befintligt? I den här skriften lyfter vi de strategiska frågeställningarna och tillhandahåller en vägledning för alla er som arbetar med sjukhusentréer.

Vilka funktioner är prioriterade och hur kan du tänka kring utformningen för att uppnå en ändamålsenlig entré? Vår förhoppning är att du ska ha svaret på den frågan efter att ha använt dig av denna skrift. Till din hjälp finns fotografier, illustrationer och en utförlig checklista. Men kanske allra viktigast - inspiration till att lyckas och erfarenheter från kompetenta kollegor.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.